czwartek, 10 lipiec 2014 00:00

Elkman II – projekt Miasta Ełku

Projekt zakończony sukcesem

Styczeń  2014 rozpoczęcie  projektu "Elkman II" wdrożenie szerokopasmowego dostępu do Internetu. Sieć szerokopasmowa stanowić będzie strukturę teleinformatyczną niezależną od sieci operatorów publicznych działających na terenie miasta, do której przyłączone będą jednostki takie jak:  szkoły podstawowe, gimnazja i  szkoły średnie.

W ramach projektu Epicenter dostarczy l  i zainstalował: kąciki zabaw dla dzieci, stanowiska komputerowe, ławki i krzesła, tablice multimedialne, siłownie zewnętrzne.