×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 532.

Aplikacje dedykowane

 

Stworzone w oparciu o program InfoTouch Professional systemy informacyjne dla różnych wybranych grup użytkowników.
Wszystkie aplikacje do infokiosków posiadają:

 • wbudowaną przeglądarkę internetową,
 • filtrowania dostępu do internetu,
 • wirtualną klawiaturę, moduł wysyłania email,
 • ekran nawigacyjny,
 • moduł do tworzenia kategorii (menu)- moduł konfiguracyjny i monitorujący.

Użytkownik nie ma możliwości wyjścia poza program i porusza się wyłącznie w zakresie zna jaki pozwala administrator.

Niektóre oferowane przez Naszą firmę systemy to: 

Kiosk z Pracą - system informacyjny dla urzędów pracy

Vademecum Podatnika - system informacyjny dla urzędów skarbowych

Informator Powiatowy - system informacyjny dla samorządów

 

Wygląd programu dla użytkownika każdej aplikacji może być dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Program pozwala na:

 • edycję tytułu aplikacji (nazwa, czcionka)
 • dodawanie własnych grafik (logo, obrazki)
 • ustawianie widoczności przycisków
 • edycję napisów na przyciskach
 • wybór wersji językowej
 • wybór modułu startowego aplikacji (ekran nawigacyjny, przeglądarka internetowa)
 • definiowanie czynności, które program ma wykonać po naciśnięciu przez użytkownika określonego przycisku

Aktualizacja prezentowanych w nich treści jest bardzo prosta, podobna do programów biurowych.
Niewątpliwą zaletą systemu jest możliwość zdalnej aktualizacji w sieci LAN lub przez www.

Kiosk z Pracą

System informacyjny dedykowany Urzędom Pracy. Program został tak zaprojektowany, aby umożliwić bezproblemowe wyszukiwanie informacji nawet osobom nie mającym na co dzień do czynienia z komputerem. Prosty i intuicyjny system nawigacji zapewnia dużą łatwość obsługi, a czytelny interfejs pozwala przeciętnemu użytkownikowi na sprawne dotarcie do interesujących go zasobów informacyjnych.
Kiosk z Pracą jest w pełni zintegrowany z systemem SYRIUSZ. Użytkownik ma więc możliwość nie tylko przeglądania aktualnych ofert pracy, ale również wyszukiwania i drukowania ofert.

Program pozwala na ustawianie wydruków, takich jak:

 • marginesy
 • nagłówek i stopka (czcionka, tekst)
 • drukowanie poszczególnych pól (stanowisko, obowiązki, pracodawca, wynagrodzenie itd.)
 • czcionka etykiety (tytuł pola)
 • czcionka informacji (treść)

Moduły aplikacji:

 • strona startowa z przyciskami
 • przeglądarka internetowa z funkcją filtrowania dostępu do zasobów www
 • moduł e-mail
 • wirtualna klawiatura
 • blokowanie klawiszy zewnętrznej klawiatury
 • blokowanie wyskakujących okienek
 • moduł do tworzenia kategorii (kolejnych stron z przyciskami)
 • przeglądarka dokumentów
 • moduły umożliwiające wyświetlanie filmów, galerii zdjęć, .pdf
 • moduł do wyświetlania ogłoszeń
 • wygaszacz ekranu
 • obsługa zrzutów z ekranu i kamery
 • obsługa czujnika ruchu
 • raportowanie i statystyki
 • restarty i wyłączenia
 • monitoring

Wszystkie prezentowane w systemie informacje mogą być dowolnie kreowane przez administratora za pomocą lokalnego konfiguratora. Modułowa struktura aplikacji umożliwia łatwą modyfikację i pozwala na dostosowanie interfejsu użytkownika do potrzeb każdego Urzędu - zmianę tytułu aplikacji, wstawianie własnych grafik (logo), określanie widoczności przycisków, edycje napisów na przyciskach, definiowanie czynności, które program ma wykonać po naciśnięciu przez użytkownika danego przycisku (np. wyświetlenie strony internetowej lub przejście do kolejnego poziomu menu). Aktualizacja treści może być dokonywana również zdalnie w sieci lokalnej lub przez internet.

Vademecum Podatnika

To aplikacja dedykowana wspomaganiu obsługi interesantów w Urzędach Skarbowych. Modułowa architektura aplikacji pozwala na samodzielną aktualizację prezentowanych w Vademecum treści oraz na dostosowanie do indywidualnych potrzeb każdego Urzędu. Zastosowanie wirtualnej klawiatury zintegrowanej z każdym modułem systemu umożliwia pracę stanowiska bez fizycznie podłączonej klawiatury i myszy oraz zapobiega przejęciu przez użytkownika kontroli nad systemem operacyjnym.

Program ma hierarchiczną strukturę, po której porusza się użytkownik. Wszystkie prezentowane w systemie informacje mogą być dowolnie kreowane przez administratora. Aktualizacja treści może być dokonywana lokalnie lub zdalnie. Informacje te mogą być wydrukowane i przesłane pocztą elektroniczną.

Przykładowe kategorie:
Informator - wirtualny przewodnik po urzędzie - co, gdzie i jak załatwić,
Poradnik - informacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą,
Podatki - prawa i obowiązki podatnika
Prawo - aktualne przepisy podatkowe
Aplikacja Vademecum Podatnika posiada moduł umożliwiający uzyskanie potwierdzeń złożenia przez podatnika dokumentów w urzędzie (PIT, CIT, VAT, wnioski, podania itp.)

Po wybraniu z listy i zaznaczeniu typu dokumentu podatnik wpisuje na dostępnej na ekranie wirtualnej klawiaturze swój nr NIP i uzyskuje z kiosku wydruk potwierdzenia (z datą, godziną i nr NIP), który nakleja na dokumenty. Potwierdzenie drukowane jest w dwóch egzemplarzach. Po naklejeniu potwierdzenia podatnik składa dokumenty zgodnie z procedurą przyjętą w danym w urzędzie.

Wszystkie wydrukowane zaakceptowane przez użytkownika potwierdzenia złożenia dokumentów są rejestrowane. Aplikacja generuje dzienne raporty zawierające datę i godzinę wydrukowania potwierdzeń, nr NIP oraz rodzaje składanych przez podatników dokumentów.

Informator Powiatowy

Systemem informacyjnym dedykowanym starostwom powiatowym. Jego modułowa budowa umożliwia łatwą modyfikację i pozwala na dostosowanie Informatora do potrzeb każdego powiatu - zmianę tytułu aplikacji, określanie widoczności przycisków, edycję napisów na przyciskach, dodawanie własnych grafik (zdjęć, herbu,logo), tworzenie kategorii i podkategorii.

Przykładowe kategorie:
O powiecie - prezentacja powiatu, położenie, historia, dzień dzisiejszy
Starostwo Powiatowe - informacje o urzędzie, jednostkach organizacyjnych, samorządzie, dostęp do BIP
Gospodarka i praca - informacje dla mieszkańców i inwestorów
Oświata i kultura - baza, oferta jednostek oświatowych, stowarzyszenia
Turystyka i sport - baza, atrakcje, imprezy, trasy rowerowe, noclegi, gastronomia
Pomoc społeczna i zdrowie - informacje o służbie zdrowia i jednostkach pomocy społecznej na terenie powiatu

Informator może by także dostosowany do potrzeb innych szczebli samorządu - gminy, miasta, województwa - lub np. informacji turystycznej. Aktualizacja prezentowanych w systemie treści może odbywać się poprzez sieć lokalną lub przez internet.

Niewątpliwą zaletą Informatora jest fakt, że użytkownik w jednym miejscu:

 • uzyskuje dostęp do pełnych danych teleadresowych każdej instytucji opisanej w informatorze
 • zapoznaje się z każdą ofertą w dogodnym dla siebie czasie
 • może wysłać email do określonego lub wybranego przez siebie adresata
 • uzyskuje szybki dostęp do serwisu internetowego interesującej go instytucji

Podobnie, jak każda aplikacja dedykowana, również Informator Powiatowy posiada wbudowaną przeglądarkę internetową z funkcją powiększania przeglądanych stron, filtrowania dostępu do internetu, wirtualną klawiaturę, moduł wysyłania email, ekran nawigacyjny, moduł do tworzenia kategorii (menu), moduł konfiguracyjny i monitorujący. Użytkownik nie ma możliwości wyjścia poza program i porusza się wyłącznie w zakresie zdefiniowanym przez administratora.

 

Media