InfoTouch LANCONFIG

Dodatkowa aplikacja, która umożliwia zarządzanie pracą infokiosku z dowolnego komputera działającego w sieci lokalnej.infotouch lanconfig

Umożliwia tworzenie grup urządzeń oraz zarządzanie nimi.

 

lanconfig

 

Zdalne uprawnienia użytkownika:

  • zmiana podstawowych parametrów pracy aplikacji
  • konfiguracja parametrów: poczty e-mail, przeglądarki internetowej, klawiatury wirtualnej, pracy 
    wygaszacza ekranu, wysyłki powiadomień na temat pracy aplikacjiu, odtwarzania dźwięków,
    sporządzania raportów o pracy aplikacji
  • filtracja dostępu do Internetu
  • blokada wyskakujących okienek
  • dostęp do interfejsu użytkownika
  • ustawienia parametrów zrzutów z ekranu i kamery
  • ustawienia czasu automatycznych restartów systemu oraz całkowitego wyłączenia komputera
  • tworzenie raportów i statystyk
  • monitoring pracy urządzeń

 

lanconfig01 

Żądane zadania można wysłać do jednego, wybranej liczby lub wszystkich infokiosków.