26 gablot dla Gminy Rutki

Dla Gminy Rutki dostarczyliśmy 26 gablot ogłoszeniowych, które stanęły przed Urzędem Gminy oraz na terenie Sołectw.