Gabloty dla Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach

W sierpniu b.r. zrealizowaliśmy zamówienie 7 gablot zewnętrznych dla Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach.