Gmina Lipka zakupiła tablice informacyjne z dekoracyjnym wykończeniem dekoracyjnym

Na przełomie kwietnia i czerwca dostarczaliśmy do Gminy Lipka gabloty i tablice informacyjne.

Wszystkie wykonane zostały w wersji dekoracyjnej.